มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

อิทธิพลของอภัยคีรีวิหารต่อพุทธศิลป์ลัทธิมหายาน-ตันตรยาน ในเอเชียตะวันออกเชียงใต้

Author
พิชญา สุ่มจินดา
ISBN
978 616 417 1770
No. of pages
203 หน้า

ผลจากการวิจัยช่วยตอบข้อสงสัยว่าเหตุใดอภัยคีรีวิหารซึ่งสถาปนาขึ้นบนเกาะเล็ก ๆ อย่างศรีลังกาจึงแผ่อิทธิพลกว้างไกลในโลกพุทธศาสนาเทียบเท่าต้นกำเนิดลัทธิมหายาน-ตันตรยานในชมพูทวีป คำตอบอาจไม่ใช่ เพราะอภัยคีรีวิหารได้รับพระราชูปถัมภ์วิเศษจากกษัตริย์ดังที่เคยเชื่อกัน หากยังมีส่วนสำคัญจากคุณสมบัติภายในสำนักเอง คือ ความเปิดกว้างทางความคิดที่แสดงจุดยืนแห่งเสรีภาพ เพื่อการเสาะแสวงหาความรู้ ความคิดและจิตวิญญาณอันประเสริฐของมนุษย์ ซึ่งดำรงอยู่เสมอทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้แสวงหาโพธิจิตเพื่อความหลุดพ้นด้วยวิถีทางหลากหลายแต่ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน

ไม่มีจำหน่าย สามารถ Download ได้จากลิงค์ด้านล่าง


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved