• มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

  ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

  มุมมองประวัติศาสตร์ศิลปะ และ ทัศนศิลป์
  โดย พิริยะ ไกรฤกษ์

 • Piriya Krairiksh Foundation

  History of Art - New Thinking New Knowledge

  Perspectives on Art History and Art Works
  by Piriya Krairiksh

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved