มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ศิลปะเม็กซิโก ก่อนการยึดครองของสเปน

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
978-616-8081-06-8
จำนวนหน้า
138 หน้า

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ที่จะไปทัศนศึกษาในประเทศเม็กซิโกและผู้สนใจทั่วไป เมื่อมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ความรู้ใหม่ความคิดใหม่ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ความรู้เกี่ยวกับศิลปะเม็กซิโกก่อนการยึดครองของสเปนซึ่งไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยจึงสอดคล้องกับจุดประสงค์ของมูลนิธิ

ศิลปะดั้งเดิมของเม็กซิโก หรือศิลปะเมโสอเมริกา มีความหลากหลาย สลับซับซ้อนและลุ่มลึก ซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านศาสนาและความเชื่อจากศิลปะในประเทศไทย แต่สะท้อนให้เห็นอารยธรรมซึ่งมีความเก่าแก่และสูงส่ง สมควรที่จะมีการศึกษา เฉกเช่นอารยธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกซึ่งใด้มีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมากึ่งศตวรรษ

ราคา 200.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved