มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ฝรั่งมองอยุธยา

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
978-616-8081-18-1
จำนวนหน้า
87 หน้า

การศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาจากหลักฐานของชาวตะวันตกแสดงให้เห็นว่าพระราชพงศาวดารที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงใช้ในการกำหนดอายุเวลาโบราณสถานนั้น มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่ได้บันทึกไว้โดยผู้อยู่ในเหตุการณ์ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน แต่ข้อสันนิษฐานของสมเด็จฯ ยังคงเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ที่กรมศิลปากรใช้กำหนดอายุเวลาโบราณสถานที่อยุธยา ซึ่งไม่แตกต่างจากที่ เดอ ลา ลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศสที่เจ้าหลุยส์ที่ 14 ส่งเข้ามาเจริญพระราชไมตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ประวัติศาสตร์ของชาวสยามเต็มไปด้วยนิทาน”

ราคา 500.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved