มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
ไม่มี
จำนวนหน้า
289 หน้า

เป็นหนังสือประกอบนิทรรศการพิเศษ “ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่๑๙” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓ ผู้เขียนซึ่งขณะนั้นเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการของกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นผู้ศึกษาเขียนบทความและรายละเอียดของศิลปวัตถุสำคัญ และเป็นตัวอย่างของศิลปะแต่ละแบบสมัยที่นำมาจัดแสดง จุดประสงค์ของการจัดนิทรรศการมีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของศิลปะในช่วงระยะเวลาพันปี ซึ่งเกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทย นับตั้งแต่การเริ่มต้นของยุคประวัติศาสตร์ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๘ เรื่อยมา จนถึงยุคที่อิทธิพลไทยแพร่เข้ามาในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๙ โดยนิทรรศการนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะในคาบสมุทรภาคใต้ของไทย เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของศิลปะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุและคุณค่าทางจิตใจ

ราคา .- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved