มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ประวัติศาสตร์ศิลปะบันดาลใจ

ผู้แต่ง
Various
บรรณาธิการ ภาษาไทย
กาญจนี ละอองศรี
บรรณาธิการ ภาษาอังกฤษ
ม.ร.ว. หญิง นริศรา จักรพงษ์
ISBN
978-616-91513-3-3
จำนวนหน้า
599 หน้า

เป็นการรวมบทความทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ และประวัติศาสตร์สังคม ที่เขียนขึ้นโดยบรรดานักวิชาการที่เป็นกัลยาณมิตรของรองศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเจริญอายุครบ 72 ปีของท่าน อาจารย์พิริยะมีความรักในงานศิลปะและสนใจศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ปรากฏในศิลปวัตถุมาตลอดช่วงชีวิต จึง “บันดาลใจ” ให้ท่านกลายเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในแนวใหม่ ที่ถือว่า วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะนั้นเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์หรืออดีตของมนุษย์โดยใช้ศิลปะ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการค้นคว้า มิใช่การนำเอาศิลปะมาเป็นภาพประกอบการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ โดยมีเอกสารเป็นข้อมูลหลักดังที่เข้าใจกัน และแนวทางใหม่นี้ได้ “บันดาลใจ” ต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของบรรดามิตรสหาย และศิษยานุศิษย์ ดังที่ปรากฏเป็นบทความในหนังสือเล่มนี้

ราคา 300.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved