มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ถอดรหัสพระจอมเกล้า

Author
พิชญา สุ่มจินดา
ยุทธนาวรากร แสงอร่าม
ISBN
-
No. of pages
271 หน้า

การได้อ่านหนังสือเรื่อง ‘ถอดรหัสพระจอมเกล้า’ เล่มนี้เปรียบเสมือนการได้เดินตามนักวิชาการผู้สวมบทบาทเป็นนักสืบ แกะร่องรอยแล้วพินิจพิเคราะห์ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริหรือทรงแฝงคติอะไรไว้บ้างในงานศิลปะที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นตั้งแต่ครั้งกระนั้น ยิ่งอ่านก็ยิ่งท้าทายความคิด และเห็นเป็นการสมควรที่จะยกย่องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นปราชญ์พระองค์สำคัญของเมืองไทย (คำนิยมโดย ธงทอง จันทรางศุ)

ไม่มีจำหน่าย สามารถ Download ได้จากลิงค์ด้านล่าง


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved