มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

พิริยะ ไกรฤกษ์ กระแสใหม่ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

ผู้แต่ง
เกษรา ศรีนาคา
ISBN
-
จำนวนหน้า
- หน้า
...เมื่ออ่าน “พิริยะ ไกรฤกษ์ กระแสใหม่ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย” แล้ว ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าอาจารย์พิริยะให้ความสำคัญอย่างยิ่งแก่การค้นหาและนำเสนอความรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะจากมุมมองใหม่ ซึ่งย่อมจะหลีกเลี่ยงการโต้แย้งหรือถกเถียงกับนักปราชญ์รุ่นใหญ่ไปไม่ได้ การนำเสนอความรู้ใหม่นี้จึงต้องการใจที่เปิดกว้างของนักวิชาการ และต้องการให้ทุกฝ่ายเคารพเสรีภาพทางวิชาการโดยไม่มีอำนาจรัฐหรืออิทธิพลทางสังคมใด ๆ มาปิดกั้น คงไม่ผิดไปจากความเป็นจริงนักหากจะกล่าวว่าในทัศนะของอาจารย์พิริยะนั้น ไม่ว่าผู้สร้างความรู้จะเป็นใครและได้รับความเคารพมากสักเพียงใด ในเชิงวิชาการแล้วย่อมจะต้องถูกตรวจสอบหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เสมอ และเมื่อนักวิชาการคนใดคนหนึ่งได้ค้นพบ “ความจริง” ทางประวัติศาสตร์แล้ว ก็สมควรนำเสนอ “ความจริง” นั้น ๆ ด้วยความซื่อสัตย์และความนับถือตัวเองโดยไม่หวั่นเกรงผลกระทบที่จะตามมา เพื่อจะบรรลุถึงความก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางสังคม…
(บางส่วนของคำนำเสนอ โดย สายชล สัตยานุรักษ์)

ราคา ยังไม่มีจำหน่าย


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved