มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ไกรฤกษ์ (Krairiksh) ๑๐๐ ปี

ผู้แต่ง
กมลทิพย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ ปรียวรรณ บุนนาค
ISBN
978-616-348-443-7
จำนวนหน้า
67 หน้า
สมุดภาพบรรพบุรุษตระกูลไกรฤกษ์ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบร้อยปี (ใน พ.ศ. ๒๕๕๖) ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุล “ไกรฤกษ์” โดยพระราชทานเป็นลายพระราชหัตถเลขา สกุลไกรฤกษ์เป็นหนึ่งในห้าสกุลแรกที่ได้รับพระราชทานนามสกุลครั้งนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม

หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยการแนะนำบรรพบุรุษ ตั้งแต่ท่านผู้เป็นต้นตระกูล จนถึงท่านต่าง ๆ ที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณร้อยปีที่แล้ว (ซึ่งเทียบเท่าไกรฤกษ์ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๔) และได้สรุปเกียรติประวัติพร้อมกับแสดงภาพของท่านเหล่านั้น (ถ้าสามารถหาได้) [อ่านเพิ่ม]

ราคา 300.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved