มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ร่องรอยสยามในพม่า

ผู้แต่ง
ภูธร ภูมะธน
คุณมิคกี้ ฮาร์ท
ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์
ISBN
978-616-8081-09-9
จำนวนหน้า
54 หน้า

นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ในพม่าหลายท่านให้ความสนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับเชลยศึกชาวสยามที่ถูกกวาดต้อนไปยังพม่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ โดยศึกษาจากพงศาวดารพม่าฉบับหอแก้วและฉบับคองบอง ซึ่งได้บันทึกถึงการตั้งถิ่นฐานของเชลยศึกชาวสยามที่ชานเมืองอังวะเมืองหลวงของพม่าในขณะนั้น และในสมุดข่อยพม่าได้กล่าวถึงสถูปองค์หนึ่งในสุสานลินซินกง เมืองอมรปุระ ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองมัณฑะเลย์ เป็นสถูปที่ใช้บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าอุทุมพร ซึ่งถูกจับไปเป็นเชลยในคราวนั้นและเสด็จสวรรคตที่พม่า เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการขุดค้นสถูปพระเจ้าอุทุมพรเพื่อยับยั้งการทำลายสุสานนี้ลงตามแผนพัฒนาเมืองมัณฑะเลย์ และเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุสานแห่งนี้ ผลจากการขุดค้นทำให้เชื่อว่า บริเวณสุสานดังกล่าวเคยเป็นวัดอโยธยาที่ประทับแห่งสุดท้ายของพระเจ้าอุทุมพร อีกทั้งในปัจจุบันยังคงมีชุมชนชาวสยามอาศัยอยู่ในอีกหลายพื้นที่ของประเทศพม่า เช่น “มะริด” ยังคงมีชุมชนสยามตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ หรือที่ “ย่างกุ้ง” ก็เคยมีชุมชนคนไทยตั้งแต่คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ดังปรากฏในเอกสารบันทึกของชาวต่างประเทศ เหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาและเข้าใจถึงชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาวสยามในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นสิ่งที่รางเลือนสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาในปัจจุบัน

ราคา 120.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved