มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ปริศนาเบื้องหลังศาสนสถาน

ผู้แต่ง
ชาตรี ประกิตนนทการ
วันชัย มงคลประดิษฐ
ISBN
978-616-9151-36-4
จำนวนหน้า
52 หน้า

ศาสนสถานตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น โบสถ์ วิหาร สถูป เจดีย์ ดังนั้น ศาสนสถานจึงจัดว่าเป็นสิ่งก่อสร้างประเภท หนึ่งในงานสถาปัตยกรรม ซึ่งก็คือ ผลงานศิลปะที่แสดงออกในลักษณะสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้างนั้น ที่มาจากการออกแบบของมนุษย์ ด้วยศาสตร์ทางด้านศิลปะ การจัดวางที่ว่าง ทัศนศิลป์ และวิศวกรรมการก่อสร้าง เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยตามที่ต้องการ โดยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสภาพทางภูมิศาสตร์และคตินิยมในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบสิ่งก่อสร้างทางศาสนาพุทธมักจะมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะมีความเชื่อความศรัทธาและแบบแผนพิธีกรรมที่เหมือน ๆ กัน [อ่านเพิ่ม]

ราคา 100.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved