มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

นำชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทย

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
978-616-8081-00-6
จำนวนหน้า
80 หน้า

นิทรรศการเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ซึ่งกรมศิลปากร จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีจุดประสงค์ที่จะเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์และอารยธรรมอันรุ่งเรืองของชาติ โดยนำเอาศิลปะโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกสมัยที่พบในประเทศไทย มาเป็นรากฐานในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย นอกจากนั้นแล้วยังได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “แผ่นดินไทยในอดีต” ประกอบนิทรรศการ แนวคิดในการจัดแสดงครั้งนี้ เน้นที่ความงามของศิลปะโบราณวัตถุ เพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของชาวไทย โดยเรียงลำดับเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ตามแนวทางที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงลำดับไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ซึ่งเก้าทศวรรษต่อมาก็ยังเป็นลำดับยุคสมัยที่ใช้ในการเรียน การสอนประวัติศาสตร์ไทยของทางราชการ

ราคา 120.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved