มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

รัตนโกสินทร์ที่ไม่เคยเห็น

ข้อมูลใหม่จากแผนที่และจิตรกรรมฝาผนัง
ผู้แต่ง
ชาตรี ประกิตนนทการ
พิชญา สุ่มจินดา
ISBN
978-616-8081-05-1
จำนวนหน้า
124 หน้า

สถานภาพความรู้ความเข้าใจภูมิสถานยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก่อนการปฏิรูปสู่ความเป็นสมัยใหม่ ราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ในวงวิชาการปัจจุบัน มีที่มาจากชุดข้อมูลหลัก ๒ กลุ่ม คือ เอกสารลายลักษณ์ประเภทพงศาวดาร วรรณกรรม และจารึก กับภาพถ่ายเก่าที่เริ่มมีการบันทึกในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ หลักฐานทั้งสองกลุ่มแม้จะให้รายละเอียดทางกายภาพของบ้านเมืองในสมัยนั้นได้ดีพอสมควรแต่ยังถือว่ามีข้อจำกัดอยู่ไม่น้อย ทั้งในแง่ของปริมาณที่มีอยู่จำกัด ความน่าเชื่อถือ และสภาพของตัวหลักฐานที่หลงเหลือให้ศึกษา จนอาจกล่าวได้ว่า ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนยุคสมัยแห่งการปฏิรูปครั้งใหญ่ มีลักษณะเหมือนภาพถ่ายที่พร่าเลือนหรือภาพวาดที่ขาดวิ่น [อ่านเพิ่ม]

ราคา 200.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved