มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

บ้านสกุลไกรฤกษ์

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
978-616-8081-12-9
จำนวนหน้า
84 หน้า

บ้านสกุลไกรฤกษ์ ๓ หลังสร้างบนที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่เจ้าจอมมารดาชุ่มและน้องชายทั้งสองของท่าน คือ พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ) และพระยาประเสริฐศุภกิจ (เพิ่ม) ในช่วง พ.ศ. ๒๔๔๒-๒๔๔๘ (1899 -1905) พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภสร้างบ้านเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๔๘ (1905) พระยาประเสริฐศุภกิจสร้างเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๕๖ (1913) ส่วนที่ดินของเจ้าจอมมารดาชุ่ม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาชุ่ม โปรดให้สร้าง “ตำหนักทิพย์” ขึ้นใน พ.ศ.๒๔๗๗ (1934) [อ่านเพิ่ม]

ราคา 300.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved